What are “zizzee hotel exclusive list”?

โครงการที่ช่วยให้โรงแรมที่เข้าร่วมนั้น แสดงในเว็บไซต์ของเรา มีความโดดเด่น สะดุดตามากขึ้น อีกทั้งสามารถจัดการเนื้อหาต่างๆของโรงแรมเองได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลโรงแรม อัพโหลดเพิ่มรูปภาพ หรือแก้ไขได้ และ Zizzee เปิดโอกาสให้คุณมอบส่วนลดแก่ลูกค้า ที่ดึงดูดใจกว่าเดิมโดยสร้างหรืออัพเดทโปรโมชั่น, ข้อเสนอพิเศษต่างๆของ โรงแรมได้สิ่งที่ทางโรงแรมจะได้รับ
จัดการแก้ไขข้อมูลโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวก เนื้อหาต่างๆ โรงแรมของคุณได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่อัพเดท และส่งตรงจากโรงแรมเอง
อัพโหลดรูปภาพโรงแรมของคุณได้
เพิ่มข้อมูลติดต่อโรงแรมและข้อมูลของคุณได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์และอีเมล์
สร้างข้อเสนอพิเศษ หรือโปรโมชั่นได้ โดยโปรโมชั่นของคุณ จะถูกแสดงทั้งใน หน้ารวมผลลัพธ์และหน้ารายละเอียดโรงแรม