ชื่อผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ (Username)
ห้ามใส่อักขระพิเศษอนุญาตให้ใช้แค่(a-z,A-Z,0-9)
รหัสผ่าน (Password)
 
ชื่อ (First Name)
 
นามสกุล (Last Name)
 
ประเทศ (Country)
 
ชื่อโรงแรม (Hotel Name)  
เว็บไซต์โรงแรม (Web URL)
 http://www.yourdomain.com
ที่อยู่โรงแรม (Hotel Address)
 
จังหวัด (Province)
 
รหัสไปรษณีย์ (Post Code)
 
อีเมล์บริษัท (E-mail)
 
เบอร์มือถือ (Tel.)
 
  ตัวอย่าง : 0891582235